פרקט אלון בירושליים

שם פרויקט: דירה בירושלים

סוג פרקט: פרקט אלון בגמר לכה מבריק רוחב 20 ס"מ של חברת ויקלה. 


פרקט אלון לכה מבריק
פרקט אלון 2
פרקט אלון לכה מבריקה 3
פרקט אלון לכה מבריקה 4
פרקט אלון לכה מבריקה 5
פרקט אלון לכה מבריקה 6